bilety
pl

Myśliwi na razie nie pójdą na polowanie z łukiem

Polska nie dołączy do grona państw dopuszczających polowania za pomocą łuku. Zmiana Prawa łowieckiego musi być poprzedzona badaniami naukowych. Takie chce przeprowadzić uczelnia z Poznania – informuje minister środowiska.

Z interpelacją poselską w tej sprawie zwrócił się do ministra środowiska poseł Jarosław Sachajko przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Uzasadnia, że łuk jako narzędzie polowania przeżywa na świecie renesans. Z danych z 2014 roku wynika, że taki rodzaj polowań dozwolony jest w 15 krajach Europy m.in. w Serbii, Danii, Portugalii, a według Europejskiej Federacji Myślistwa Łuczniczego w Europie poluje łukiem już ponad 35 tys. myśliwych. W Polsce aktualnie obowiązujące prawo na to nie zezwala.

Poseł zwrócił się więc z pytaniem, jakie jest stanowisko ministerstwa odnoście zmiany ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie, a także czy prowadzone były badania dotyczące wpływu polowania łukiem na środowisko. Ministerstwo środowiska przyznaje, że w kwestia polowania za pomocą łuku nie została prawnie usankcjonowana w Prawie łowieckim, a kraju nie prowadzono badań naukowych związanych z tą problematyką.

 

- W toku opiniowania projektu ustawy Prawo łowieckie nie zgłaszano potrzeby zmian przepisów prawa w tym zakresie. Jedyną organizacją, która wnioskowała o dopuszczenie do wykonywania polowania broni miotanej (łuku) było Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego. Jednak wniosek taki wpłynął dopiero kilka miesięcy po opublikowania nowelizacji ustawy – informuje Małgorzata Golińska wiceminister środowiska.

Zwraca też uwagę, że ewentualna zmiana przepisów w tym zakresie powinna być poprzedzona dokładnym zbadaniem efektywności prowadzenia takiego odstrzału. Niewykluczone, że pierwsze takie badania zostaną przeprowadzone. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu złożył do ministra środowiska wniosek o wydania zezwolenia na odstrzał zwierzyny przy użyciu łuku w celu przeprowadzenia badań naukowych na podstawie art. 44 ust 3 ustawy Prawo łowieckie.

- Po uzupełnieniu wniosku przez wnioskodawcę będzie on następnie przekazany do zaopiniowana przez Państwową Radę Ochrony Przyrody. Na podstawie tej opinii Ministerstwo Środowiska podejmie decyzję o ewentualnym wydaniu zezwolenia – informuje ministerstwo.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/polowanie-za-pomoca-luku-nie-w-polsce,303585.html

 

2018-09-25